AWU | Component manufacturer

Kooperačné práce

Dodatočne k vlastnej výrobe hriadeľov, stĺpov a valcov, ponúka AWU svoje kapacity
  • Sústruženie CNC-sústruhy Ø 8 - 250 mm, dĺžka do 4 000 mm. Špecialita: dlhé, štíhle diely, malé série, jednovretenové a dvojvretenové sústruhy s poháňanými nástrojmi.
Frézovanie drážok, plôch
  • do dĺžky 2 700 mm do kaleného aj nekaleného materiálu, vŕtanie z čela.
Bezhrotové brúsenie
  • priebežným spôsobom Ø 8 - 50 mm do dĺžky 1 500 mm, valcovitosť do 3 µm. Taktiež vyrovnanie pred brúsením.
Brúsenie medzi hrotmi
  • od priemeru Ø 8 do Ø 250 mm, do dĺžky 4 000 mm a max. 1 000 kg jednotkovej hmotnosti. Tolerancia na priemer IT5
Výroba ozubenia
  • podľa DIN 5480, 5481 a 5482, iné profily zubov podľa špecifikácie zákazníka, nekalené prevedenie
  • do Ø120mm- max. dĺžka do 4000 mm
  • do Ø180mm- max. dĺžka do 2500 mm
Indukčné kalenie
  • do dĺžky 3 000 mm, do 250 mm, hĺbka kalenia až do 5 mm podľa materiálu a priemeru, max. 600 kg jednotkovej hmotnosti, odstránenie vnútorného pnutia a popúšťanie do 300°C, vyrovnanie pred a po kalení do Ø 150 mm.
Hlboké vŕtanie
  • otvory priemerov Ø 5-26 mm, do dĺžky 700 mm prípadne obojstranne do dĺžky 1400 mm, max. 100 kg jednotkovej hmotnosti
Brúsenie kotúčových strihacích nožov
  • do Ø 500 mm

Fotogaléria z kooperačných prác

Katalóg PDF s podrobnými informáciami

Kontaktujte našich obchodných zástupcov

Spracujeme všetky požiadavky a dokážeme nájsť riešenie na mieru pre každého klienta. Začnite výberom krajiny a kontaktujte našich obchodných zástupcov.

🇦🇹 Rakúsko 🇩🇪 Bavorsko 🇨🇭 Česká republika 🇫🇷 Francúzsko 🇩🇪 Nemecko

🇹🇷 Maďarsko 🇫🇷 Poľsko 🇦🇹 Portugalsko 🇪🇸 Španielsko 🇨🇭 Švajčiarsko 🇹🇷 Turecko